Greece


P25 | Efthymia-Dimitra Kotsani Georgios Tsakiridis
P26 | Stelios Psaltis  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

School of Architecture

P27 | Konstantina Charmalia 
P28 | Adamantia-Maria Fytou 
P29 | Aliki Stenou / Theoklitos Triantafyllidis

------------------------------------------------------------------------------------------

P33 | Xenia Papatriantafyllou 

----------------------------------------------------------------------------------------

University of Patras
Department of Architecture

P34 | Miriam Paraskevopoulou 
P35 | Konstantina Perlepe 
P36 | Georgia Syriopoulou 

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------